Priser og takster

ForĀ fuld oversigt over vores faste timepriser og takster hos TAXA 4x35 KoldingĀ klik her

TAKSTER CENTRALTURE MAN-FRE 06-18 FRE-MAN & HELLIGDAGE 18-06 ØVRIGE TIDER
Starttakst 30,00 kr 46,00 kr 36,00 kr
Kilometertakst 16,50 kr 16,50 kr 16,50 kr
Minimumtakster 50,00 kr 70,00 kr 70,00 kr