menu RING 35 35 35 35 drop arrow
BESTIL TAXA
Kortgebyr

Kortgebyr

Kortgebyr regler for TAXA 4x35

Som følge af et nyt direktiv fra EU blev det pr. 1/1-2018 ikke længere tilladt at pålægge surcharge-gebyr (kortgebyr) på private betalingskort udstedt inden for EU/EØS.

Dette betyder, at kortgebyr nu kun kan pålægges:

  • - Private kort, som er udstedt uden for EU/EØS
  • - Firmakort, som er udstedt i eller uden for DK/EU/EØS

Disse ændringer implementerede TAXA 4x35 ved årsskiftet i overensstemmelse med lovgivningen.


I februar 2018 blev TAXA efter flere kundehenvendelser bekendt med, at visse firmakort med personlig medhæftelse ifølge kortholder (kunden) bør betegnes som private kort og derfor ikke skal pålægges kortgebyr som beskrevet ovenfor. TAXA har bedt NETS om en udredning af problematikken, og NETS skriver:

”NETS har, til de kunder, der ønsker ar abonnere herpå, udarbejdet en prefixliste, som bl.a. indeholder kortnumre på de kort, som kortudsteder har defineret som firmakort. Hvis kortholderen mener, at en personlig medhæftelse på et firmakort betyder, at kortet ikke skal anses som et firmakort i betalingslovens forstand, må vedkommende tage kontakt til sin udsteder eller til kortselskabet og bede disse om ar korrigere kortdefinitionen”

- citat fra juridisk afdeling hos NETS

Dette betyder, at du som kunde kan rette henvendelse til dit pengeinstitut eller kortselskab og bede dem om at ændre definitionen på dit firmakort, hvis du mener, at dit firmakort med personlig medhæftelse bør betegnes som et privatkort. Derved vil du fremover undgå at blive pålagt kortgebyr på dit firmakort med personlig medhæftelse når du foretager betaling hos TAXA 4x35 og andre virksomheder som benytter NETS.